Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Dzisiaj w Warszawie w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela oraz na Zamku Królewskim odbyły się uroczyści zamykające obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Parlamentu, władz państwowych, sądowniczych m.in. I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf i Przewodniczący Izby Karnej SN sędzia SN Stanisław Zabłocki, członkowie naczelnych i izbowych władz Adwokatury, przedstawiciele polskich samorządów zawodowych oraz zagranicznych samorządów adwokackich z Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. W swoich wystąpieniach podkreślali wagę niezawisłości sędziowskiej i niezależnej adwokatury dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
W 1918 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 24 grudnia podpisał Dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1918 r., Nr 22, poz. 75). Dekret zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1919 r., natomiast pierwsze rady adwokackie w Warszawie i Lublinie oraz pierwszą Naczelną Radę Adwokacką wybrano w marcu i kwietniu 1919 r.
Miło nam, że wśród zaproszonych gości, z racji pełnionej funkcji w samorządzie adwokackim znalazł się adwokat Jarosław T. Dawid partner zarządzający D&P.
data publikacji: 23-11-2018