Aleksander Jałoszyński

Aleksander Jałoszyński

paralegal en ru

Paralegal, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską przygotowuje z zakresu postępowania cywilnego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Manowskiej. W zorganizowanej 19 kwietnia 2018 r. przez Uczelnię Łazarskiego symulacji egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą uzyskał najwyższy wynik spośród wszystkich uczestników, który pozwoliłby zdać państwowy egzamin na aplikację. W Kancelarii Dawid & Partnerzy jest współodpowiedzialny za przygotowanie III edycji Konkursu „Od mundurka do togi”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w warszawskich kancelariach adwokackich. W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne materialne i postępowanie egzekucyjne.