Ale jazda…

Ale jazda…

W wielu polskich miastach pojawiły się małe urządzenia elektryczne - hulajnogi i deskorolki - które mogą osiągnąć prędkość do 25 km/h. Wprawdzie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym, definiuje pojęcie pojazdu, ale nie uwzględnia ono tego rodzaju urządzeń elektrycznych.
Tymczasem hulajnoga elektryczna jest urządzeniemwspomagającym ruch pieszego, który zobowiązany jest przestrzegać przepisów i korzystać z rozwiązań infrastrukturalnych dotyczące pieszego.
Warto również zwrócić uwagę na to że, użytkownicy tych urządzeń nie są objęci ubezpieczeniem OC, w konsekwencji czego w przypadku kolizji lub wypadku drogowego, ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania. Do tej pory kwestia ta nie została uregulowana przepisami polskiego prawa - prace legislacyjne nad tym problemem prowadzi obecnie Komisja Europejska.
Korzystając z deskorolki lub hulajnogi elektrycznej należy poruszać się wyznaczoną drogą dla pieszego tj. chodnikiem – jeżeli jest to niemożliwe, to lewym poboczem drogi. Nie wolno natomiast korzystać z pojazdów elektrycznych na drodze wyznaczonej dla rowerów, gdyż może się to wiązać z otrzymaniem mandatu w wysokości od 50 do 500 zł.

WK

data publikacji: 10-04-2019